Aj zdravotníctvo prechádza zmenami

Moderný človek a moderná doba v ktorej žijeme si jasne definuje svoje požiadavky, svoje očakávanie a získava prehľadný́ obraz ohľadne témy v oblasti zdravotníctva, vidí že je to jeden z ekonomických subjektom, činiteľom našej ekonomiky, vie rozoznať a má postačujúce informácie o službách, cielene začína investovať do svojho zdravia a prevencie.

Ľudia dnešnej doby prechádzajú rýchlymi zmenami, ktoré ovplyvňujú aj ich rozhodnutia, mení sa vek dožitia t.j. narastá starnúca populácia, mobilita, menia sa formy zdravotnej starostlivosti pomocou vývoja medicíny a biotechnológie, informačnej technológie, materiálovo technického vybavenia, legislatíva, trend k ambulantnej diagnóze, k jednodňovej chirurgii, k ambulantným operačným centrám atď.

V prípade zdravotnej starostlivosti sa zákazníci stávajú rozhodnými, náročnými pacientmi, spotrebiteľmi služieb ponúkané nemocnicami a zdravotnými zariadeniami, spoločnosťami pôsobiace v oblasti zdravotnej starostlivosti. Stúpa dopyt po kvalite, efektivite, optimalizácii, koordinácii, racionalizácii.

Úlohou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na konkurenčnom trhu je dosiahnutie úspešnosti pomocou kvality a nasadenia správnej marketingovej stratégie na dosiahnutie najlepšej pozície na trhu.

Integrácia, globalizácia v oblasti medicíny nie je minulosť ale oblasťou dnešnej doby a budúcnosti, ktorá zahŕňa tak pacientov ako aj lekárov, zdravotne poisťovne, farmaceutické spoločnosti atď., ktoré správnym využitým všetkých nástrojov dokážu budovať profit, značku a vytvárať zisk.

Vývoj ekonomiky a trhu vytvára požiadavku správneho využitia, nasadenia marketingových nástrojov v podnikaní, kam patria aj nemocnice.

Na dosahovanie týchto cieľov a naplnenie požiadaviek moderného trhu, pre efektivitu podnikania nemocnice je nevyhnutné zabezpečiť strategické plánovanie, vidieť šancu zmeny k lepšiemu a popritom budovať si dôveru k zákazníkom.

Dôvera ako jeden z najdôležitejších krokov k úspechu.

Erika Jung

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.