Multikultúrne mesto ako z rozprávky

Potulky po cestách a vyhľadávaní nových zážitkov, sme sa zrazu ocitli v krásnom prostredí. V historickom meste plné múzei, galérii, kostolov, festivalov, kreatívnych rúk a prekvapení. Mesto, ktoré žije turismom, a ktoré je ako z rozprávky. Mesto umelcov. #szentendre #hungary Ideálne miesto pre prechádzky farebnými uličkami meštianskych domov a dunajským…

Continue Reading

Dovolenka z iného uhľa pohľadu, dovolenka bez odpadu

Minimalizmus, komunizmus, jednoduchosť, šťastie, zero waste, krása prírody a najdôležitejšie hodnoty života v jednej skúsenosti. Dovolenka z iného uhľa pohľadu, dovolenka bez odpadu Je leto a je dovolenkové obdobie, deti majú prázdniny a my sme sa vybrali tam, kam asi väčšina turistov nechodí. Nešli sme k moru, k vode, do hôr, do destinácii, ktoré vyhľadáva väčšina turistov, do…

Continue Reading

Marketing ako neodeliteľná súčasť progresívnych spoločností v zdravotníctve

Služby tvoria neoddeliteľnú súčasť ľudskej existencie. Predstavujú určitú časť statkov, ktoré ľudia musia spotrebovať, aby zabezpečili svoju existenciu a vytvorili podmienky pre svoj ďalší rozvoj. Služby preto predstavujú špecifické prostriedky uspokojovania časti ľudských potrieb.[1] Rast významu a objemu služieb je jedným z hlavných ekonomických trendov v súčasnom svete. Rastúci blahobyt, viacej voľného času, stále…

Continue Reading

Ako nakupovať a zároveň chrániť svoje prostredie

Ekologicky rozmýšľam a emocionálne konám. Ahojte, neviem ako vy, ale práve včera mi napadla jedna myšlienka. Ekologické správanie podmienené ekologickým rozmýšľaním a cítením. Čo to je a prečo je to dôležité, kde to začína. Myšlienka, ktorá mi napadla v momente nakupovania detského kostýmu na karneval. Už veľmi dlhú dobu som nebola v nákupnom centre,…

Continue Reading

Aj v meniacom prostredí rozhoduje pacient

Súčasné spoločnosti pôsobiace v oblasti zdravotníctva poskytujúce zdravotnú starostlivosť sa nachádzajú v prostredí nepretržitých zmien, na ktoré pôsobí globalizácia prostredia, trhov a konkurencie, rastúce sily zákazníkov atď. Odvetvie zdravotníctva je odvetvím, ktoré sa týka ľudí, je pre ľudí a je zabezpečená ľuďmi, zdravotníctvo ako jedna z najväčších odvetví, ktorá celosvetovo…

Continue Reading

Aj zdravotníctvo prechádza zmenami

Moderný človek a moderná doba v ktorej žijeme si jasne definuje svoje požiadavky, svoje očakávanie a získava prehľadný́ obraz ohľadne témy v oblasti zdravotníctva, vidí že je to jeden z ekonomických subjektom, činiteľom našej ekonomiky, vie rozoznať a má postačujúce informácie o službách, cielene začína investovať do svojho zdravia a…

Continue Reading

Ako udržateľne zachrániť stromček a Vianoce

Ahojte. Prajem každému nádherný deň. Obdobie Vianoc mám za sebou. Obdobie radosti, prekvapenia a oddychu. Bolo to nádherné obdobie. Celý čas v kruhu svojich milovaných priateľov, známych, rodiny. Obdobie plných zážitkov, radosti, smiechu a pokoja. Verím, že aj vy ste mali krásne sviatky a pokojné dni. Na čo som sa veľmi tešila, bolo vyvoniavanie…

Continue Reading